Tin địa phương

Ninh Ba ban hành Kế hoạch hành động "Trung tâm của Khu thương mại tự do" đề xuất 20 nhiệm vụ xây dựng chính

2023-02-01
TĐã đến lúc phải tạo ra một cấp độ cao hơn, cao hơn nữa cho khu vực thương mại tự do kiểu trung tâm.


Để triển khai quyết định của tỉnh ủy xây dựng ba khu thương mại tự do ở Chiết Giang (khu thương mại tự do dầu khí, khu thương mại tự do kỹ thuật số, khu thương mại tự do trung tâm), gần đây, chính quyền thành phố đã ban hành "Trung Quốc (Chiết Giang)" Xây dựng khu vực thương mại tự do thí điểm khu vực Ninh Ba" trung tâm khu vực thương mại tự do "kế hoạch hành động" (sau đây gọi là "kế hoạch hành động").

Kế hoạch hành động đề xuất đến năm 2027, sản lượng container thông qua cảng Ninh Ba Chu Sơn sẽ vượt 38 triệu TEU và xếp hạng các thành phố trung tâm vận tải biển toàn cầu sẽ lọt vào top 8 thế giới; doanh số bán hàng hóa cơ bản sẽ vượt quá 5 nghìn tỷ nhân dân tệ; Xuất khẩu thương mại hàng hóa của thành phố, nhập khẩu thương mại hàng hóa, thương mại kỹ thuật số và dịch vụ, giá trị gia tăng công nghiệp và thanh toán tích lũy 5 năm của Nhân dân tệ xuyên biên giới đều sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ và Thương mại tự do thí điểm Trung Quốc (Chiết Giang) Khu vực Ninh Ba sẽ là một trung tâm. Khu thương mại tự do thí điểm Ninh Ba đã trở thành khu vực thương mại tự do trung tâm với "khả năng tiếp cận toàn cầu tốt, kết nối nội bộ và bên ngoài tuyệt vời, phân bổ nguồn lực mạnh mẽ, mức độ hội nhập và đổi mới cao", đồng thời đã trở thành chuẩn mực của "khu vực thương mại tự do trung tâm" ở Trung Quốc.

Nhìn vào trong nước, kể từ khi chính thức khánh thành Khu thương mại tự do thí điểm Trung Quốc (Thượng Hải) vào năm 2013, cả nước đã thành lập 21 Khu thương mại tự do thí điểm (Khu thương mại tự do thí điểm đạt 67) và Cảng thương mại tự do Hải Nam, hình thành mô hình thí điểm bao trùm cả phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam.

Táo bạo thử nghiệm, táo bạo đột phá, độc lập thay đổi, trong một vòng đua đô thị mới trên hành trình, Ninh Ba sẽ làm thế nào để chơi tốt lá bài “thương mại tự do”?

Cụ thể, Ninh Ba sẽ tấn công sáu vị trí chức năng chính, lần lượt là cảng quốc tế và trung tâm hậu cần, trung tâm thương mại xuyên biên giới toàn cầu, trung tâm đổi mới sản xuất thông minh, trung tâm dịch vụ mở tài chính, vùng cao tích hợp đổi mới hệ thống và vùng cao trình diễn ứng dụng kỹ thuật số.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố đề xuất 20 nhiệm vụ xây dựng trọng điểm, như thúc đẩy đổi mới hệ thống vận tải biển quốc tế, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dịch vụ hàng hải quốc tế, thu hút các cụm công nghiệp dịch vụ vận tải và cảng cao cấp, thúc đẩy xây dựng các kênh giao thông và đẩy nhanh xây dựng. của Trung tâm phía Tây Ninh Ba, nhằm nâng cao trình độ của cảng quốc tế và trung tâm hậu cần vận chuyển của thành phố; tăng cường phát triển thương mại quốc tế mới, tăng cường xây dựng khu thí điểm toàn diện về thương mại điện tử xuyên biên giới và phấn đấu xây dựng thành phố trung tâm thương mại quốc tế ngoài khơi đổi mới, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng thành phố trình diễn ứng dụng và đổi mới chuỗi cung ứng, để xây dựng một trung tâm thương mại quốc tế quan trọng trung tâm cấu hình hàng hóa số lượng lớn và đẩy nhanh việc xây dựng nền tảng thương mại năng lượng kỹ thuật số, nhằm tăng cường bức xạ trung tâm thương mại xuyên biên giới toàn cầu; thúc đẩy phổ biến mô hình sản xuất thông minh mới, nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sản xuất, thực hiện dự án phát triển ngành công nghiệp mới, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của trung tâm sản xuất thông minh; cải thiện sự thuận tiện của dòng vốn xuyên biên giới, thúc đẩy mở rộng và mở cửa ngành tài chính một cách có trật tự. Nhằm tăng cường sức mạnh an ninh của trung tâm dịch vụ mở tài chính; thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của khu trình diễn hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu, đẩy nhanh việc hội nhập các hiệp định thương mại tự do cấp cao, nhằm tăng cường sức mạnh trình diễn của vùng cao nguyên hội nhập đổi mới hệ thống quốc gia; khám phá việc xây dựng hệ thống quy tắc luồng dữ liệu, tăng cường cải cách kỹ thuật số và trao quyền đổi mới, nhằm nâng cao động lực đổi mới của vùng cao trình diễn ứng dụng kỹ thuật số.

Tiếng trống chiến giục giã chinh phục. Để đảm bảo hiệu quả của hành động, “Kế hoạch hành động” đề xuất tăng cường lãnh đạo tổ chức, tăng cường công tác đánh giá, đánh giá, tối ưu hóa môi trường kinh doanh cảng. Tăng cường hỗ trợ nhân tài để đẩy nhanh phát triển liên kết đổi mới khu vực và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro, giúp xây dựng “trung tâm khu thương mại tự do” tiến xa, ổn định và tiến xa.